UMUTLUYUZ!

Çünkü bu ülkenin insanları olarak, farklılıklarımıza rağmen çevresinde buluştuğumuz
ortak dertlerimiz, hayallerimiz ve fikirlerimiz var.


"Türkiye İçin Bir Hayal, Fikir ve Ortaklık Haritası"
çıktı, okuyun; siz de umutlanın!

NEDEN?


Neden 1 Türkiye Hayali?

Hepimiz yaşama farklı yerlerden bakıyoruz. Öte yandan, bu birbirinden farklı yaşamları, aynı ülkede bir arada sürdürüyoruz. Birbirimize hiç benzemiyor olabiliriz ama hepimiz, aynı geleceği merak ediyoruz. Hepimiz, aynı gelecek için birbirimizden habersiz, hayaller biriktiriyoruz. Hepimizin huzur ve güven içinde yaşayabileceği "1" geleceğin kurulabilmesi için hep beraber sorumluluk taşıyoruz.


Neden Hayaller?

Hayal etmek ciddi bir iş. Ve belki de, boğazımıza kadar sorunlara boğulduğumuz bugünün dünyasında, işe yarar tek formül. Sorunlardan hepimiz şikayetçiyiz ancak faydasızca yakınmak bir sonuç getirmiyor. Sanki etrafımızda bir sis bulutu var ve kimse ne birbirini ne de çözümleri açıkça görebiliyor. Sorunlar, şimdi’de, kökleri ise geçmiş’te. Onları aşmak istiyorsak, başka bir perspektif gerek. Bu da, geçmiş ve şimdi’den farklı bir alternatife, yani, geleceğe odaklanmak demek. Sorunun artık eskisi gibi var olamayacağı yeni bir gelecek... Bunun ilk koşulu, onu hayal etmek.


Neden Vatandaşın Hayali?

Hayallerimizi dile getirdiğimizde aslında ihtiyaçlarımızı da ifade etmiş oluruz. Ve ihtiyaçlarımızı ifade ettikçe, bu ihtiyaçların karşılandığı bir geleceği tanımlamaya daha çok yaklaşırız. Vatandaşın ihtiyacını en iyi, yine vatandaşın kendisi bilir. Vatandaşlar, ihtiyaç ve önerilerini özgürce ve adresi doğru şekilde ifade ederse, ülkeyi yönetenler de bunlara karşılık gelen yasa ve politikaları üretebilir. Katılımcı demokrasi zaten bu demektir.

NASIL?


 • Türkiye’nin yedi bölgesinden 12 şehirde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin ve Ordu) 49 hayalgücü buluşması yapıldı.
 • Buluşmalara 29 şehirden 515 kişi katıldı.
 • Katılımcılardan, 2030 yılında yayına girecek hayali bir gazetenin birinci sayfasını hazırlamaları istendi.
 • Hayal kurarken herkes sınırsızca özgürdü ama tek bir şartla: Gazeteye girilecek bütün haberler olumlu ve umut verici olmak zorundaydı.
 • Hayal gazetecileri, hayallerden ne haber” diyerek, kalplerinde yatan isteklerin hatrını sordular. 2030 yılında nasıl bir ülkede yaşamak istediklerini tarihe not olarak düştüler.
 • Katılımcılar arasında ev kadınları da vardı, avukatlar da; araba tamircileri, mühendisler, askerlik izninde olan erler de vardı; öğrenci, kuaför ve üst düzey yöneticiler de. Yalnızca uğraşlar değil, yaş ve cinsiyetler de çok çeşitliydi.
 • Buluşmalarda 2000 hayal kuruldu.
 • Hayal gazetecileri bırakın en yakınları, uzun süredir belki kendileriyle bile paylaşmadıkları hayallerini açık etti; birbirini yargılamadan dinledi.
 • Hayaller ihtiyaç duyulanları, yani dolaylı olarak yaşanılan sorunları açık etti.
 • DDA, KONDA’nın da gönüllü desteği ile, hayal gazetelerini analiz etti ve ortaya bir rapor çıkardı. Bu raporda, hayallere karşılık gelen yüzlerce değerli fikir 35 başlık altında toplandı.
 • Görüldü ki, bunca çeşitliliğe rağmen, ihtiyaçlar da sorunlar da birbirine benziyor. Farklılıkların içinden ortaklıklar çıkıyor. Birbirine benzeyen hayaller, yani ihtiyaçlar ve fikirler 6 kateogride bir araya getirildi.
 • Bir sonraki adımda, vatandaşlar, sivil toplum örgütleri ile ülke yönetiminde söz ve yetki sahibi olanlar bir araya gelecek; keşfedilen ortaklıkları bir arada müzakere edecek. Katılımcı demokrasi, oy vermenin ötesine geçecek, ete kemiğe bürünecek.

İDDİA


1 Türkiye Hayali çalışması, kanıtlamak üzere, 3 iddia ile yola çıktı:

 • Bu ülkenin insanları, uygun ortamlar olduğunda bir araya gelerek kendilerini ifade ediyor, görüşlerini paylaşıyor, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak istiyorlar.
 • Bu ülkenin insanları, başka insanların da değişmesini istediği birçok alanda geleceği şekillendirecek fikirler üretebiliyorlar.
 • Bu ülkenin farklı kesimlerinden gelen insanları, hem kendilerinin hem de bu ülkenin geleceğine ilişkin birçok fikirde ortaklaşabiliyorlar.

KANIT


Bir ülke, ortak idealler üzerine inşa edilir. Birbirinden farklı yaşayan, düşünen, farklı inançları olan insanların bir arada uyum içinde yaşayabilmesi için bu ortaklıkların ülkede yaşayanlarca sahiplenilmesi, bunun için de onlar tarafından dillendirilmesi gerekir. Hayal gazetecilerinin dillendirme aracı olan Hayal Gazeteleri, birbirinden farklı alanlarda çok sayıda hayali ya da geleceğe ilişkin tasavvuru barındırmakla kalmayıp, varsayılanın aksine bu ülke insanlarının geleceğe dönük beklenti ve ihtiyaçlarındaki ortaklaşmayı da ortaya çıkardı.


1 Türkiye Hayali’nin açığa çıkardığı 6 ortak hayal:

 • Güçlü ekonomi, refah, mutluluk, huzur içinde yaşam. Bu hayalin gerçek olması için fırsat eşitliği ve gelir adalet.
 • Çocukların potansiyellerini ortaya çıkaran, bilimsel eğitimin verildiği eğitim sistemi.
 • Bilim ve teknoloji üretiminde dünyada öncü Türkiye.
 • Kaostan uzak, huzur veren yaşam alanları. Binalarla kuşatılmayan, çocuklarımızla vakit geçirebileceğimiz yeşil alanlara sahip kentler.
 • Herkesin kanun önünde eşit olduğu, kendisini korkmadan ifade edebildiği bir Türkiye.
 • Bilim & teknoloji, eğitim, demokrasi, insan haklarında itibar sahibi ve lider Türkiye.